Σπαστά Ποδήλατα (Folding)

Eίναι ποδήλατα τα οποία διπλώνουν ώστε να μειώνεται ο όγκος τους.Διευκολύνουν τον αναβάτη κατά την μεταφορά τους και ιδιαίτερα με τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.Το τιμόνι και η σέλα σηκώνονται πολύ ψηλά για να πετυχαίνεται η σωστή θέση οδήγησης.Δεν προσφέρονται για οδήγηση μεγάλων αποστάσεων.